DENİZYOLU TERİMLERİ

DENİZYOLU TERİMLERİ

DENİZYOLU TERİMLERİ

Forwarder: Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı
Acente: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
Co-Loader: Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
Bill Of Lading (B/L): Denizyolu konşimentosu
Master B/L: Ana konşimento
House B/L: Ara konşimento
Bulk Yükleme: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme
Broker: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
Yükleme Boşaltma Terimleri

Free In (FI): Limandaki yükleme masrafı
Free Out (FO): Limandaki boşaltma masrafı
Liner In (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
Liner Out (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
Stuffing:  İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
Unstuffing: Konteynerin içini boşaltma
Liman Terimleri

Storage    Limanda depolama / ardiye
Demuraj   Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
Free Time Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
Geçici Kabul  Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.
Navlun Terimleri

CAF : (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi
BAF: (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
War Risk Surcharge  (WRS): Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
High Cube Surcharge: High Cube konteyner için alınan ilave ücret
IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret
 

BEAM : Tam genişlik – bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.
BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR: Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.
CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR: İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.
CLEAN ON BOARD: Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.
DEADWEIGHT CAPACITY: Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.
ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL: Tahmini varış zamanı.
ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING: Tahmini yanaşma zamanı.
FILO / FREE IN – LINER OUT: Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.
FIFO / FREE IN – FREE OUT: Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.
FIOS / FREE IN AND OUT STOW: İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.
FCL / FULL CONTAINER LOADED: Tek yükleyici / alıcı.
FCL / FCL: Tek yükleyici / alıcı.
FCL / LCL: Tek yükleyici, birden fazla alıcı.
IMDG Code : Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.
LENGHTOVERALL : Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.
LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.
LINER IN: Yükleme masrafları donatana aittir.
LINER OUT: Boşaltma masrafları donatana aittir.
L / C NO: Akreditif numarası.
LINER SERVICE : Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.
LINER B/L: Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.
LILO / LINER IN – LINER OUT // LINER TERMS: Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.
LIFO / LINER IN – FREE OUT: Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.
LCL / LESS CONTAINER LOADED: Birden fazla yükleyici / alıcı.
LCL / FCL: Birden fazla yükleyici / tek alıcı.
LCL / LCL: Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı
ON BEHALF OF: Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.
PRE CARRIAGE: Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.
PRIMAJ: İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak değişecektir.
PLACE OF RECEIPT: Yükün ilk yüklendiği yer.
PLACE OF DELIVERY: Yükün en son boşaltıldığı yer.
PORT OF LOADING: Yükün yüklendiği liman.
PORT OF DISCHARGE: Yükün son boşaltıldığı liman.
SEA FREIGHT: Deniz navlunu.
SHIPPER’S OWNED CONTAINER: Yükleyicinin kendi konteyneridir.
SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT: Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.
THC / TERMINAL HANDLING CHARGE: Limandaki konteyner elleçleme ücreti.